De Westtangent is de naam van een toekomstige busverbinding tussen Station Sloterdijk, Osdorp en Schiphol. De verbinding ligt in de gemeenten Amsterdam (Nieuw-West) en Haarlemmermeer en wordt onderdeel van het R-net als GVB lijn 369.

Onze collega Rudie van der Berg is naast zijn werkzaamheden als technisch manager voor de gemeente Amsterdam aangesteld als directievoerder op het project Westtangent en is momenteel werkzaam op de locatie Anderlechtlaan.

De verbinding volgt voor een groot deel die van de huidige GVB lijn 69. De route via Geuzenveld vervalt en wordt vervangen door de route Slotermeerlaan – President Allendelaan.

Langs een groot deel van de bestaande route van buslijn 69 worden busbanen aangelegd, krijgt de bus vaker voorrang op de overige weggebruikers, de frequentie wordt hoger en stopt op minder haltes dan de bestaande buslijn. De nieuwe bushaltes wordt aangepast (verlengd, verbreed).

De totale lengte aan vrije busbaan op het traject in Amsterdam stijgt van 15% naar 45%. Op sommige trajectgedeelten is (Slotermeerlaan) en wordt (Meer en Vaart) deze gecombineerd met de bestaande trambaan.

Voor de realisatie van de aangepaste verbinding zijn in de openbare ruimte een aantal ingrepen nodig, bijvoorbeeld: aanpassing bij rijbanen en oversteekplaatsen, kappen van bomen, aanpassingen van haltes, aanleggen van stukken busbaan en opheffen van parkeerplaatsen.

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de periode 2018-2020.

Bron: Rudie van der Berg, www.amsterdam.nl